BilderFotograf Per Mannberg

Beck & Ljung - Hej Patient! - Huddinge sjukhus
Tobias Törnqvist - Mellan hus och träd - Danderyds sjukhus
Miriam Bäckström - Ready To Tell All - Nya Karolinska Solna
Renate Wolff - Impuls - Nya Karolinska Solna
Jesper Nyrén - Kristall - Nya Karolinska Solna
Kristoffer Zetterstrand - Ager Medicinae - Nya Karolinska Solna
Axel Lieber - Rymden och Rythmen - Huddinge sjukhus
Kristina Eldon - 8 + 3 Box Room - Eastmansinstitutet
David Svensson - Puls - Nya Karolinska Solna
Andreas Eriksson - Stenbrottet - Nya Karolinska Solna
Lars Traegde - ÖPPNA STÄNGA - Helix
Per-Ivar Lindekrantz - Hörn - Huddinge sjukhus
Helena Isoz - Svävar, Driver - GIH
Kajsa Mattas - Vatten - Helix
Fredrik Wretman - Looking for Alice Fine - Helix
S:t Görans sjukhus
Anna Holmquist & Chandra Ahlsell - Folkform
Samir Alj Fält
Niklas Karlsson
Kristina J. Eldon - Syntes - Uppsala universitet
Maria Miesenberger - Bildmuseet Umeå
Uta Barth - Andréhn-Sciptjenko
Maria Miesenberger - Bildmuseet Umeå
Helena Byström - Life is but a dream - Danderyds sjukhus
May Bente Aronsen - Stockholms rådhus
Gunilla Klingberg - Trancentrance - Market Stockholm
Gunilla Klingberg - Transtube System - Bonniers Konsthall
Laura Fahlsten - STILLA LJUS - Sollentuna sjukhus
Tina Eskilsson - Calm - Karolinska sjukhuset
Martin West - Fullersta Gård
Richard G. Carlsson - Jakobsbergs sjukhus
Michael Beutler - Bonniers Konsthall
Pasi Välimaa - About the woodlands - Gustavsbergs konsthall
Tova Mozard - Dog - Södersjukhuset
Spridd - Mot tiden - Bonniers konsthall
Monika Gora - Kulturens hus Luleå, Statens konstråd
Monika Gora - Kulturens hus Luleå, Statens konstråd
Dan Utterström - Mellan minnen och drömmar - Bälstabergsskolan
Mette Wihlborg - Bro - Fastebolskolan
Olof - Strandskolan
Fredrik Wretman - Body & soul - Södersjukhuset
Eva Hild - Avbrott - S:t Eriks Ögonsjukhus

Contact: per@permannberg.se

Phone: (+46) (0) 70 325 66 97


© Copyright. All Rights Reserved.